Voor wie?

Voor professionals die persoonlijk leiderschap willen verdiepen

Voor professional die hun persoonlijk leiderschapskwaliteiten willen verdiepen. ALs je in contact wilt zijn en blijven met je innerlijke kracht. Als je je potentieel optimaal wilt benutten. Ook in situaties waarin je druk, onenigheid, verwachtingen etc. ervaart.

Onderwerpen

Stil staan bij jezelf

In dit coachingstraject gaat het over zelfkennis. Je leert je eigen kwaliteiten, belemmeringen en grenzen kennen. Je beantwoordt vragen als: ‘Wie ben ik? ‘Wat wil ik? ‘Wat kan ik?’ zodat je jezelf beter leert kennen en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven kan oppakken of verder uitbreiden.

Je staat stil bij jezelf, los van strategische lijnen binnen de organisatie, en reflecteert op je eigen successen, je behoeftes, gevoelens en gedachten.

Resultaat

Zelfkennis

 Toegenomen zelfkennis
 Verstevigd zelfvertrouwen en zelfrespect
 Inzicht in succespatronen
 Toegenomen balans tussen werk en privé
 Inzicht in drijfveren, motieven en patronen
 Toegenomen daadkracht
 Verantwoordelijkheidsgevoel voor zaken waar je verantwoordelijk voor bent

Werkwijze

Coachingsbijeenkomsten

In een intakegesprek worden de aanleiding en de doelstelling geformuleerd. Dan wordt in onderling overleg het aantal bijeenkomsten vastgesteld. Het traject wordt afgerond met een evaluatieve bijeenkomst.

De bijeenkomsten bestaan uit persoonlijke gesprekken, kennisoverdracht, en je oefent met onderwerpen uit de dagelijkse praktijk.

Veilige leeromgeving

Bedrijf als opdrachtgever

In veel gevallen steunt of initieert je werkgever het coachingstraject. Vaak is het bedrijf ook de opdrachtgever. Om een veilige leeromgeving te waarborgen, zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard en worden er heldere afspraken over voortgangs- en evaluatieve besprekingen gemaakt.

“Oh God, help me de waarheid over mezelf te geloven, hoe mooi die ook is.”

Macrina Wiederkehr – Inspirator

Wil je meer informatie of persoonlijk kennis maken?