Voor wie?

Volwassenen &
adolescenten

Als je je persoonlijk welbevinden en professioneel functioneren op het menselijke vlak wilt verbeteren. Als je jezelf geremd of gehinderd voelt om te zijn wie je bent en te doen zoals je wilt.Als je in contact wilt staan met jezelf, je innerlijke kracht en je potentieel optimaal wilt benutten. Als je wilt reflecteren op wie je bent en hoe je doet.

Onderwerpen

Grenzen aangeven

 Grenzen hanteren. Die van jezelf en anderen
 Omgaan met werkdruk en stress
 Kritiek en waardering geven en ontvangen
 Omgaan met gedrevenheid tot perfectionisme
 Omgaan met het altijd voor iedereen goed willen doen
Herstellen, leren of voorkomen van een burn-out
Het leren ‘nemen’ van je verlies en van wat daarbij komt kijken
Persoonlijke ervaringen en daaraan gerelateerde thema’s

Werkwijze

Persoonlijke gesprekken en oefeningen

In een intakegesprek wordt de doelstelling geformuleerd. Dan wordt in onderling overleg het aantal bijeenkomsten vastgesteld. Het traject wordt afgerond met een evaluatieve bijeenkomst. Na het traject vindt er eventueel een follow-up plaats.

Hoe zien de bijeenkomsten er uit?
Je voert persoonlijke gesprekken en doet oefeningen. Deze sluiten altijd aan op wat jij belangrijk vindt en komt leren.

In veel gevallen steunt of initieert je werkgever het coachingstraject. Vaak is het bedrijf ook de opdrachtgever. Om een veilige leeromgeving te waarborgen, zijn de gesprekken vertrouwelijk van aard en worden er heldere afspraken over voortgangs- en evaluatieve besprekingen gemaakt.

“Liefde, Tijd en Aandacht voor wat er is en niet is.”

Esther Cohen

Wil je meer informatie of persoonlijk kennis maken?