Voor wie?

Teams

Voor teams die de samenwerking naar een hoger niveau willen tillen. Naar een team dat vertrouwen heeft in elkaars expertise en verschillen accepteert. Een team waarin de leden zich gewaardeerd voelen en waarin doelen, inzet en enthousiasme gedeeld worden.

Onderwerpen

Samenwerken

Teamcoaching is een traject voor teams waarin met elkaar gewerkt wordt aan het verbeteren van de samenwerking, met name in de omgang. Om dit te bereiken, wordt er met elkaar gepraat, worden zaken opgehelderd en uitgepraat. Daarbij is het belangrijk om te leren hoe het veilig is en blijft. Dat waardering uitgesproken en aangenomen wordt . Er heldere doelen geformuleerd zijn. Dat er geleerd wordt de confrontatie aan te gaan en acceptatie en omgaan geleerd wordt met verschillen en anders zijn.

Resultaat

Verantwoordelijkheid

 Toegenomen verantwoordelijkheid van ieder teamlid
  Erkenning voor je eigen mogelijkheden en die van anderen
  Waardering van verschillen
  Vergroot vertrouwen in je eigen en andermans mogelijkheden
  Veerkrachtiger kunnen omgaan met tegenslagen
  Enthousiast uitdagingen willen oppakken

Werkwijze

Bijeenkomsten

In een eerste gesprek wordt het doel van het traject vastgesteld. Na een kennismakingsbijeenkomst met het team volgt een concreet coachingsvoorstel. Betreft het een team van meer dan 7 personen dan is het wenselijk dat de teamcoaching begeleid zal worden door twee coach/ trainers. Onderling stellen we de duur en frequentie vast. Het traject wordt afgerond met een evaluatieve bijeenkomst.

Hoe zien de bijeenkomsten er uit?
We starten altijd met welkom en sluiten aan bij behoeften en verwachtingen. Tijdens de bijeenkomsten leren de deelnemers expliciet overeenstemming te sluiten. Ook leren zij waardering en feedback geven en ontvangen. Kennisoverdracht wordt gekoppeld aan onderwerpen uit de praktijk.

“Er echt bij horen en de moed om alleen te staan.”

Brené Brown – Onderzoekshoogleraar Social Casework

Wil je meer informatie of persoonlijk kennis maken?