Voor wie?

Voor vrouwen die hun partner hebben verloren

Na het verlies van je man of partner staat je leven op zijn kop. Vragen als ‘Hoe moet het verder met mij? Hoe begeleid ik mijn kinderen met hun grote verdriet terwijl ik zelf zo kapot ben? Hoe moet het nou met ons huis?…etc.’ dwalen door je hoofd. Allerlei gevoelens zijn levensgroot in je aanwezig. Je bent moe, je lijf wil niet meer, je slaapt korte nachtjes. Je bent in de rouw.

Familie, vrienden en collega’s staan in het beste geval om je heen. Hoe je dit verlies moet leren dragen en je leven weer moet leren oppakken daar sta je alleen voor. (H)erkenning en aandacht van vrouwen die ook in de rouw zijn kan helpend zijn.

Onderwerpen

Vrouw in rouw dag

Minimaal 1x per jaar vinden er ‘Vrouw in Rouw’ ontmoetingsdagen plaats. Tijdens deze dag staan jouw verdriet en gevoelens centraal. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan lotgenoten, ervaringen uit te wisselen en erkenning te krijgen voor je pijn en verdriet. Neem contact op als je wilt weten wanneer de eerstvolgende ontmoetingsdag gepland staat. Of als jezelf een clubje weduwen bij elkaar hebt en een dag of dagdeel onder begeleiding in contact wil.

Werkwijze

Ontmoetingsdagen

Als weduwe en moeder van 3 dochters weet ik hoe belangrijk het is om het verlies van je partner met lotgenoten te kunnen delen. Daarom zal de dag mede inhoud krijgen door de vragen en onderwerpen die je zelf inbrengt. Ik zorg dat er aandacht is voor wat je overkomen is en sta stil bij wat er bij rouw hoort. De gesprekken die we hebben zullen vertrouwelijk worden behandeld.

“Waar je vrouwen aan elkaar verbindt ontstaat weer kracht.”

Sandra van Kolfschoten – Onderwijskunst

Aanmelden voor de Vrouw in Rouw ontmoetingsdagen