Wie zijn wij

Dros&Cohen

In 1996 hebben Peter Dros en ik, Esther Cohen, Dros & Cohen training en consult opgericht.

In 2005 is Peter Dros overleden. De naam Dros & Cohen suggereert dat we een tweemanszaak zijn en daarmee schuurt de naam aan de feiten.

Na Peter zijn overlijden ben ik zelfstandig doorgegaan inhoud en betekenis te geven aan ons bureau. Een organische ontwikkeling waar mijn eigen rouwproces ook richting gegeven heeft.

Ik leer, studeer, bezin en geef betekenis aan wat ik in mijn werk en leven meemaak. Dit is een on-going proces wat leidt tot wat ons bureau vandaag de dag is. Met regelmaat wordt mij de vraag gesteld waarom ik de naam van ons bureau niet verander. Het antwoord is simpel. Onze wortels kleuren het heden. Ons bureau was zonder Peter niet geweest wat het nu is. Door wat hij voor mij betekend heeft en door wat ik van hem geleerd heb. We hebben Dros & Cohen samenwerkend het licht laten zien. Zoals een kind wat geboren wordt hebben we het onze naam gegeven. Net zo vreemd als het voor mij zou voelen om de naam van onze kinderen te veranderen, zo vreemd zou het voelen de naam van ons bureau te veranderen. Bovendien vind ik het ook goed dat de naam Dros & Cohen  als eenmanszaak soms wat ongemakkelijk schuurt. Dat is ook precies wat leven met en na de dood kan doen. Schuren.

Ons doel is mensen in contact te brengen met hun innerlijke kracht zodat zij de mogelijkheid hebben hun volledig potentieel te gebruiken. Onze stijl is respectvol, professioneel, resultaatgericht en autonomie bevorderend.

Het is fijn om zoveel jaren later mijzelf nog altijd in dit doel te kunnen vinden.

Wie ben ik?

Met hart, kennis & kunde

In 1961 ben ik in Wenen, Oostenrijk, geboren als Esther Erna Dienmannsberger. In mijn 4de levensjaar moest ik afscheid nemen van mijn vader en vaderland. Ik ben opgegroeid in Nederland met mijn moeder, ‘nieuwe’ vader Cohen, broer en zus. In 1981 leerde ik Peter Dros kennen. Wij kregen drie dochters en startten in 1996 ons bureau. Dit was een avontuurlijke stap na een carrière in de G.G.Z. en Jeugdhulpverlening. 

Het werk in de hulpverlening heeft mij gevormd. De vraag hoe ik een positieve bijdrage leveren kan aan de ontwikkeling van jongeren, heeft me vanaf het begin van mijn carrière geboeid en gepuzzeld. Ik ben een ervaren puzzelaar geworden. Dit dankzij deze jongeren, cliënten, mijn collega’s, opleidingen en intervisie. Ook door mijn veerkracht om van vergissingen en tegenslag te leren en mijn temperament en humor.

De vraag hoe positief bij te dragen aan de ontwikkeling van cliënten blijft altijd actueel. Samen! Met hart, kennis en kunde van ons allebei werken we aan antwoorden op die vraag.

Opleidingen

Professioneel opgeleide coach & rouw begeleider

Diploma HBO sociaal pedagogische opleidingen Middeloo, inrichtingswerker met aantekening drama | Transactioneel Analist (C.T.A.) | Gecertificeerd rouwbegeleider, H.B.O. Omgaan met Verlies, Land van Rouw opleidingen | Tal van workshops gevolgd bij Phoenix opleidingen, Bodymind Opleidingen, Interakt en Rene Maas.

Kennis & kunde

Van hart tot hart

Met liefde en lichtheid gebruik ik mijn kennis en kunde op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, communicatie en omgaan met verlies. De ontmoetingen van hart tot hart, de natuurlijke behoefte tot groei, de unieke set van mogelijkheden, de eigen kleur en geschiedenis van ieder mens inspireren mij om een bijdrage te leveren in het vinden van antwoorden op de verschillende levens en leervragen. Mijn stijl is respectvol, liefdevol en autonomie bevorderend.

Om mijn deskundigheid te toetsen en in ontwikkeling te blijven volg ik minimaal één cursus per jaar. Ik neem deel aan workshops of opleidingen en intervisiegroepen.

NVTA

Ik werk conform de richtlijnen en de ethische gedragscode van de NVTA. Heeft u vragen of een klacht over mijn handelswijze en komen wij daar onderling niet uit dan kunt u zich wenden tot de ethische commissie van de NVTA.

Samenwerken

Ik vind het belangrijk om als éénmans- (vrouws- eigenlijk)zaak mij te verbinden aan anderen. Een belang wat voor inspiratie en toetsing zorgt. Bij de volgende organisaties/bedrijven ben ik opgenomen in de coachingspool die zij hebben samengesteld voor hun medewerkers: De HAN (Hoge School Arnhem-Nijmegen), Prorail, Vitens. Natuurbegraven Nederland is een prachtig bedrijf waarin mens en natuur centraal staan. Ik ben enorm blij en trots dat ik mag bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van teams en medewerkers om zo aan de doelstelling mee te werken. Voor Netwerk Hemelrijk , een netwerk voor weduwen met kinderen, zet ik mij des gevraagd in en bied ik weduwen kosteloos aan om een keer te komen praten. TA in bedrijf is een tak van de TA academie. Als gepassioneerd TA-er draag ik desgewenst bij aan opdrachten voor TA in bedrijf. Voor de Opleiding Land van Rouw ben ik, met erg veel graagte, beschikbaar als supervisor voor haar studenten.

Wil je meer informatie of persoonlijk kennis maken?